13 Ocak 2009

Etohum Haftasonu Buluşması


etohum yıllık planı dahilindeki ilk büyük buluşmasını 31 Ocak'ta İTÜ Maçka İşletme Fakültesi'nde İşletme Mühendisliği Kulübü'nün katkılarıyla gerçekleştiriyor. Saat 11:00 ve 17:00 arasında gerçekleşecek buluşmada etohum'a başvuru yapan girişimciler arasından seçilen 15 proje sahibi açıklanacak. Ayrıca detayı daha sonradan açıklanacak bir panel de program dahilinde olacak. Etkinlik Temmuz ayından itibaren 2 haftada bir Perşembe günleri yapılan buluşmalardan sonra İstanbul için ilk haftasonu etkinliği. Çeşitli nedenlerden dolayı gelemeyenler için bu haftasonu toplantısı bir fırsat olacak diye düşünüyorum.

Etkinliğe katılmak isteyenler buradan kaydını yapabilir.

31 Ocak'ta görüşmek üzere :)

09 Ocak 2009

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi

Sinemada film izlerken 3 önemli şey nedir. Birincisi gittiğin film iyi seçilmiş olacak , ikincisi vizyona girdiği dönemde gideceksin, üçüncüsü de tanıdığın insanlarla gideceksin. Warner Bros Türkiye yaklaşık 2 aydır blog yazarlarına özel ön gösterimler düzenliyor ve bu 3 kriteri sağlıyor. Şimdiye kadar 4 film organize edildi. "Mustafa", "Yalanlar Üstüne", "Bay Evet" ve son olarak dün "Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi". Özellikle son film hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Film şimdiden bu yılın "en iyi film" Oscar'ı için en iddialı aday olarak gösteriliyor. Eğer oyunculuklar bu kadar iyi olmasaydı, film yönetmeni David Fincher olmasaydı bile ana hikaye nedeniyle izlenmesi gereken bir yapım.

Sinema ve tiyatro senaryoları için öykü bulma tekniklerinden birisi "... olursa ne olur" şeklinde sorular sormaktır. "Bir erkek, bir sabah kadın olarak uyanırsa ne olur?", "Dünyayı dev arılar istila ederse ne olur?" gibi öykülerle birçok film yapılmış. F. Scott Fitzgerald'ın 1921 yılında yazdığı kısa öyküsünden uyarlanan Benjamin Button'ın bu tuhaf hikayesi de "Bir bebek yaklaşık 80 yaşında doğup, giderek gençleşirse ne olur" sorusuyla başlar. Bir de 1. Dünya savaşı sırasında doğumundan hemen sonra babası tarafından bir eve bırakılırsa. Bir tarafta garip bir çocukluk, diğer tarafta da garip bir yaşlılık.

Film vizyona girmediği için film hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Sadece özellikle dramatik film kurgularında komedi unsurlarının serpiştirilme dengesi son derece önemlidir, bu yüzden David Fincher'ı tekrar tebrik etmek gerekiyor.

Warner Bros Türkiye'den Duygu Kutlu'ya bu periyodik buluşmalara davet ettiği ve arkadaşlarla bu güzel seyir zevklerini yaşattığı için tekrar teşekkür ediyorum.

Fim hakkında detaylı bilgi.

08 Ocak 2009

Gençliğe Hitabe


Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
20 Ekim 1927

04 Ocak 2009

Normalize Tablodaki Değerleri Birleştirmek

Normalize tasarlanmış bir database'de çoklu seçim alanlarını tek bir alan olarak birleştirilmiş şekilde gösterme ihtiyacı olabilir. Örneğin kullanıcı tablosu var, kullanıcı için o alanın değer tanımlarının olduğu (propertyid,propertyName) şeklinde bir itmProperty tablosu var ve bir kullanıcı için n satır olmak üzere kullanıcıya ait property değerlerinin tutulduğu (userid,propertyid) şeklinde bir userProperty tablosu var. Bizim istediğimiz ise kullanıcıları listelediğimiz sorguda kullanıcıya ait property değerlerinin isimlerini virgülle ayrılmış şekilde tek bir alanda getirmek. Önce aşağıdaki kullanıcı tanımlı fonksiyonu oluşturmak gerekiyor.

CREATE FUNCTION [dbo].[fnGetPropertyList] (@userid bigint)
RETURNS VARCHAR(8000)
AS
BEGIN
DECLARE @propertyList VARCHAR(8000)
SET @propertyList = ''
DECLARE @rslt VARCHAR(8000)
SET @rslt=NULL
SELECT @propertyList = @propertyList + propertyName + ','
FROM itmProperty
WHERE propertyid in
(select propertyid from userProperty where userid=@userid)
ORDER BY propertyName

IF LEN(@propertyList)>0
SET @rslt= LEFT(@propertyList,(LEN(@propertyList) -1))
ELSE
SET @rslt= NULL

RETURN @rslt
END

Bu fonksiyonu sorgu içerisinde aşağıdaki şekilde kullanabiliriz.

Select *,
fnGetPropertyList(U.userid)
from tblUser U