28 Ekim 2007

Assocıatıve (Çağrısımsal) Model Database

Web 3.0 'ın mimari anlamındaki yaklaşım değişikliğinden ve semantic web kavramının merkezine yerleşmesinden bahsetmiştim. Bir database mimarı veya tasarımcısının web 3.0 ile birlikte bir takım değişikliklere maruz kalması muhtemel. Veritabanı sistemlerinde köklü bir değişliklik olan ilişkisel veritabanı tasarımının yerini web 3.0 da associative (çağrışımsal) model tasarıma kısmen bırakabileceğini söyleyebiliriz.

Aslında ilişkisel veritabanı modelinin daha katı kuralları olan ve net veriler söyleyen bir model olduğunu söyleyebiliriz. Semantic web in doğası da aslında metadataya (veri hakkında veri) dayanmakta. Yani herşeyin siyah ve beyaz olmayıp gri tonların değerlendirilmesi; bir nevi bulantık mantık yaklaşımı.

Bir giriş niteliğinde fikir oluşması açısından Mike Griffiths 'in 2001 yılında yazdığı makaledeki örnekler üzerinde duracağım.
Verilerimiz aşağıdaki cümleler olsun.

"Red is a Colour"
"Mary is a Vegetarian"
"Vegetarians eat Plants"
"Cardiff is located in Wales"
"Wales is part of the UK"

Bu verileri ilişkisel bir veritabanında tutmak isteseydik çeşitli unsur tablolarına ve özelliklerinin tutulacağı ilişkisel tablolara ihtiyaç duyacaktık. Ama 5 cümlenin de birbirinden alakasız fiil ve özellikler içermesi sebebiyle ilişkisel model bir hayli zahmetli olacaktı.

Associative model kullanarak bu cümleleri saklamak istediğimizde 2 tabloya ihtiyacımız olacak. İlki nesne, fiil ve özelliklerin saklandığı Items tablosu, İkincisi ise bu item ların ilişkilerinin tutulduğu Links tablosu

Items

Items (1. tablo)

Identifier Name (Tablo alanları)
12 Red
41 Is a
76 Colour
14 Mary
81 Vegetarian
43 Eats
82 Plants
15 Ski Lessons
39 Start at
83 08:00
42 On
85 Sunday


Links (2. tablo)

Identifier Source Verb Target (Tablo alanları)
101 12 41 76
103 14 41 81
124 81 43 82
105 15 39 83
107 105 42 85

Burada göze çarpan en önemli nokta link tablosundaki bir elemanın farklı bir elaman içerinde bir kaynak olarak kullanılabilmesi. Verileri dikkatli bir şekilde incelediğinizde sanırım bu model hakkında bir miktar fikir sahibi olacaksınız.

Note:This picture has been taken from flickr.

0 yorum: