24 Temmuz 2007

Union All Kullanarak Toplu Insert

UNION komutu kullanarak aynı tipteki değerleri tek transactionda ekleyebiliriz. Örneğin bir kayıt formumuz olsun ve bu formda kişinin okuduğu gazeteleri checkbox tipinde bir kontrolle alalım. Normalizasyonu düşünerek bu değerleri farklı bir tabloda UserId ve GazeteId olarak tutalım. Standart yöntemle bir döngü içerisinde her seçili olan kayıt için bir insert komutu çalıştırılır. Fakat bu döngü içinde seçili olanları UNION ALL ile birleştirip tek sorguda kaydı yapabiliriz.

Sorgumuz aşağıdaki şekilde oluşur;Kayıt sayısının çok fazla olduğu durumlarda işlem süresindeki kazancımız ciddi oranda artacaktır.

0 yorum: