04 Kasım 2006

Sql Server Ce Üzerinde Rda Limitleri

Microsoft® SQL Server™ 2000 Windows® CE Edition (SQL Server CE) üzerinde Remote data access (RDA) metodunu kullanırken aşağıdaki limitleri göze almamız gerekmektedir;

* Büyük – küçük harf duyarlılığı
SQL Server CE veritabanı büyük-küçük harfe duyarlı değildir.
* Triggers
SQL Server CE veritabanı tirgger ları desteklemez, bu yüzden Pull metodu çalıştığında tablo üzerindeki trigger lar tepki vermeyebilir. Değişiklik yapılan tablolarda, SQL Server trigger ları push metoduyla geri gönderilen kayıtlar için çalışır. Trigger mantığında SET NOCOUNT ON şartına gerek duyulabilir. Bu durumda hiç bir kayıt etkilenmeyecektir, çünkü RDA push metodu için hiç bir kaydın etkilenmemesi durumu bir hata oluşturur.
* Tablolar ve kolonlar
Değişiklikleri izlenen tablolarda kullanılabilecek kolon sayısı 253’tür (255 - 2 sistem kolonları). SQL Server CE iki sistem kolonu için yer ayırır: S_BinaryKey ve S_Operation. Bu kolonlar korumalıdır ve RDA tablolar izlenirken kullanılır.
* Hesaplanmış kolonlar
Hesaplanmış kolonlar; bir kolonun değerinin bir veya bir kaç kolona bağlı olark değiştiği kolonlardır. Hesaplanmış kolonlar RDA metodunda desteklenemz . Pull metodu hesaplanmış kolonları içeren veri setlerinde hata almaktadır.
* Şema Limitleri
SQL Server CE kendi tabloları üzeirndeki değişiklikleri izleme özelliğine sahiptir. SQL Server CE tabloları üzerindeki tüm insert, update, delete işlemleri izlenir. Uygulama tüm bu izlenen değişiklikleri Push metoduyla SQL Server veritabanına aktarır.

RDA Pull ve Push metodlarıyla kayıtları izlerken iyimser bir yol izler. Pull metoduyla alınan kayıtlar SQL Server tarafından kilitlenmez. Uygulama Push metoduyla tüm izlediği değişiklikleri koşulsuz olarak SQL Server’a aktarır. Bu durum diğer SQL Server kullanıcılarının yaptığı değişikliklerin kaybolmasına neden olacağı için problem yaratabilir.
Pull ve Push metodları birbirinden farklı olarak bölümlenmiş işlemlerde kullanılmalıdır. Örneğin, izlenen Pull ve Push metodları herbiri tekil listelere sahip saha elemanlarının kullandığı uygulamalarda kullanılabilir.

İzlenen Pull metoduyla oluşturulan SQL Server CE tablosuna aşağıdaki değişiklikleri uygulayabilirsiniz.
- Identity kolonun artış miktarını değiştirmek
- Varolan sınırlamaları eklemek veya silmek.
- Yabancı anahtarları eklemek veya silmek
- İndeksleri eklemek veya silmek
- Tabloyu eklemek veya silmek

İzlenen Pull metodunun işlemi hala devam ederken aşağıdaki değişikliklerin hiç birini yapmayın. Bu değişikliklerin yapılması halinde SQL Server CE tablosunun silinip Pull işleminin yeniden yapılması gerekmektedir.
- Kolon eklemek, silmek veya ismini değiştirmek
- Tablo ismini değiştirmek
- Birincil anahtarı silmek
- Tanımlanan veri tiplerini değiştirmek

Kaynak: msdn.microsoft.com

0 yorum: